OFERTA | Szkolenia

Obok doradztwa prawnego oferujemy specjalistyczne szkolenia (w języku polskim i angielskim) między innymi z następujących tematów:

  • zabezpieczanie wierzytelności (zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka, weksel, przewłaszczenie na zabezpieczenie) i efektywność poszczególnych rodzajów zabezpieczeń,
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  • umowy o roboty budowlane, z uwzględnieniem umów z podwykonawcami,
  • odpowiedzialność członków zarządów spółek handlowych,
  • likwidacja szkód komunikacyjnych z ubezpieczenia OC,
  • mediacja w sprawach gospodarczych.


  • Copyright © 2020 Violetta Wysok. Wszelkie prawa zastrzeżone.   |   Prawa autorskie   |   Projekt i wykonanie: JMS