PUBLIKACJE | Arbitraż

  1. Pasek Beata, Krętowicz Lesław, Arbitraż: Szybka sprawiedliwość, Forbes Nr 3/2005, marzec 2005 roku (cytowana Violetta Huryn),


  2. Usowicz E., Łatwiej rozstrzygać biznesowe spory. Wyjaśnień udziela Violetta Huryn, Gazeta Prawna Nr 198 (1563) 11 października 2005 roku,


  3. Huryn Violetta, Newly Adopted Law On Arbitration Broadens Range of Eligible Disputes, BNA’s Eastern Europe Reporter, Vol. 15, No. 11, November 2005,


  4. Wysok Violetta, Postanowienie Sądu Najwyższego z 22 lutego 2007 roku, Biuletyn Arbitrażowy nr 10/2009, LexisNexis i Sąd Arbitrażowy przy KIG,


  5. Wysok Robert, Procedura rozjemstwa a procedura sądu arbitrażowego, Biuletyn Informacyjny „Konsultant” SIDiR nr 15, styczeń 2010 roku,


  6. Wysok Violetta, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, III CZP 136/08, Biuletyn Arbitrażowy Nr 13/2009, LexisNexis i Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.


Copyright © 2020 Violetta Wysok. Wszelkie prawa zastrzeżone.   |   Prawa autorskie   |   Projekt i wykonanie: JMS