ZESPÓŁ | Rekrutacja

Kancelaria oferuje możliwość odbycia praktyk zawodowych dla studentów prawa. W czasie stażu w Kancelarii studenci mają możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów, sprawdzenia własnej umiejętności pracy w zespole i zapoznania się z organizacją pracy biurowej w kancelarii prawnej. Kancelaria przewiduje zatrudnienie osób szczególnie uzdolnionych i zaangażowanych.

Kancelaria powiększa również sukcesywnie liczbę prawników i współpracowników. Stwarzamy możliwość rozwoju oraz awansu.

Listy motywacyjne wraz z c.v. prosimy kierować na adres: sekretariat@wysok.pl

Uprzejmie informujemy, że będziemy kontaktować się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w przesyłanych do nas dokumentach następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w nadesłanych dokumentach w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)."

Copyright © 2020 Violetta Wysok. Wszelkie prawa zastrzeżone.   |   Prawa autorskie   |   Projekt i wykonanie: JMS