Violetta Wysok

Violetta Wysok jest radcą prawnym. W latach 2007-2010 była członkiem Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego działające pod patronatem Uniwersytetu w Cambridge. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu francuskiego i europejskiego prawa handlowego DESS prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers.

Violetta Wysok rozpoczęła swoją karierę zawodową w CMS Cameron McKenna. Z tą firmą związana była przez ponad 9 lat. Podczas rocznego stażu w jej biurze londyńskim zajmowała się przede wszystkim sprawami arbitrażowymi prowadzonymi zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym MIH, kwestiami jurysdykcyjnymi oraz mediacją. Doświadczenie zawodowe Violetty Wysok obejmuje również doradztwo w sporach z zakresu prawa spółek, prawa handlowego, ubezpieczeń oraz w sprawach upadłościowych. Zajmuje się również bieżącą obsługą spółek i prawem pracy. Violetta Wysok jest członkiem Komisji Arbitrażowej MIH w Polsce (ICC Poland), mediatorem w Centrum Mediacji Gospodarczej oraz w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, który współtworzyła i którym kierowała przez wiele lat. Była też Prezesem Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w latach 2008-2010. Jest autorką szeregu artykułów z zakresu rozwiązywania sporów gospodarczych. Włada biegle językiem angielskim i francuskim.


Robert Wysok

Robert Wysok jest radcą prawnym. Ukończył uniwersyteckie studia prawnicze w Lublinie. Odbył aplikacją sądową.

Robert Wysok przez kilka lat był prawnikiem wewnętrznym w jednej z największych firm deweloperskich w Polsce. Ma też doświadczenie w obsłudze firm z innych branż i w pracy w kancelarii prawniczej. Doświadczenie zawodowe Roberta Wysoka obejmuje między innym najem powierzchni handlowych, zarządzanie centrami handlowymi, umowy o roboty budowlane i inne stosowane w procesie budowlanym oraz obsługę inwestycji. Robert Wysok zna dobrze język angielski.

Copyright © 2020 Violetta Wysok. Wszelkie prawa zastrzeżone.   |   Prawa autorskie   |   Projekt i wykonanie: JMS